Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Triple P Tieners is een opvoedprogramma voor ouders met kinderen tussen de 10 en 16 jaar. Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar de effectiviteit van dit programma.

Lees verder +

Wij hebben de ervaringen en resultaten van Fit@weekendacademie onderzocht.

Lees verder +

Doel van dit onderzoek is inzicht te geven hoe op dit moment in Nederlandse gemeenten vorm wordt gegeven aan het jongerenwerk.

Lees verder +

Panteia evalueerde in opdracht voor de Raad voor de rechspraak de in 2014 gestartte opleiding voor zowel rechters als raadsheren.

Lees verder +

Dit rapport is onderdeel van een groter geheel. Het Verwey-Jonker Instituut deed in opdracht van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg onderzoek naar geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Lees verder +

In opdracht van de ministeries van VWS en SZW onderzocht het Verwey-Jonker Instituut of de wet voldoende basis biedt om het doel en de beoogde effecten te bereiken.

Lees verder +

Juiste, volledige en tijdige jeugdhulp in Amersfoort onderzocht door DSP-groep.

Lees verder +

Maatschappelijk verantwoord incasseren van schulden bij zwerfjongeren.

Lees verder +

Verkenning naar de totstandkoming van schooladviezen voor leerlingen met een migratieachtergrond.

Lees verder +

Panteia onderzocht de training Effectief Nuanceren die docenten leert hoe zij kunnen omgaan met alle vormen van discriminatie en grensoverschrijdend gedrag in de klas.

Lees verder +

Vlaardingen zet stevig in op de wijkteams, en dat werpt vruchten af.

Lees verder +

Regioplan heeft voor ministerie van SZW geïnventariseerd welke voorschakel­voorzieningen momenteel door onderwijsinstellingen en privéaanbieders zijn ontwikkeld.

Lees verder +

Onderzoeksbureau Oberon heeft onderzoek uitgevoerd in opdracht van Stichting entoen.nu en het ministerie van OCW naar de stand van zaken rond de Canon van Nederland.

Lees verder +

In het primair onderwijs komen geen flexibele onderwijstijden

Lees verder +
Ga naar boven