Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek in opdracht van FNV uitgevoerd door I&O Research.

Lees verder +

De afgelopen drie jaar heeft KBA Nijmegen onderzoek gedaan naar de effecten van deze Transitieroute. De hoofdvraag was: Welke inspanningen worden verricht om mbo-jongeren met extra ondersteuningsbehoefte te begeleiden in hun overgang van opleiding naar werk en welke resultaten worden hierbij geboekt?

Lees verder +

Een onderzoek – in opdracht van het ministerie van SZW – over hoe gemeenten de samenwerking tussen de domeinen Veiligheid en Werk & Inkomen (W&I) kunnen vormgeven, zodat werk een essentieel en substantieel onderdeel wordt van de preventieve aanpak van ondermijning.

Lees verder +

Een onderzoek naar de maatregelen die de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse schoolbesturen treffen om het primair onderwijs aantrekkelijker te maken voor leraren.

Lees verder +

SEOR heeft de monitoring van SRS in 2021 uitgevoerd. Het programma SRS richt zich op regionaal aanpakken van arbeidsmarkttekorten in zorg en welzijn.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

Lees verder +

Onderzoek naar de toekomst van sekswerk in de gemeente Utrecht.

Lees verder +

SEOR heeft de ontwikkeling van arbeidsmarktpatronen en inkomensposities van mensen uit de doelpopulatie van de Participatiewet onderzocht, en welke ondersteuning zij hierbij hebben gekregen.

Lees verder +

Een onderzoek van Regioplan over belangrijke schakels binnen de zorgketen: physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en).

Lees verder +
Ga naar boven