Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Dit paper gaat over kosten en baten van loopbaanoriëntatie -en begeleiding (LOB) in het vmbo.

Lees verder +

Onderzoek door SEOR in opdracht van gemeente Rotterdam

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van OCW bracht Oberon samen met het Kohnstamm Instituut de regionale aanpakken in beeld rond 4 thema’s.

Lees verder +

Effecten van corona op de economie en arbeidsmarkt in 34 sectoren en 3 arbeidsmarktsegmenten.

Lees verder +

Regioplan en het Verwey-Jonker Instituut bundelden kennis en destilleerden de belangrijkste inzichten over werkzame aanpakken

Lees verder +

Dit onderzoek brengt in beeld hoe het Wajongers met arbeidsvermogen vergaat op de arbeidsmarkt en welke dienstverlening zij van UWV hebben ontvangen.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar de taken en werkomstandigheden van boa’s en de samenwerking met de politie.

Lees verder +

In opdracht van de Universiteit van Amsterdam heeft I&O Research de dataverzameling voor het project ‘Waarde van Werk’ uitgevoerd.

Lees verder +

Dit onderzoek richt zich op het valideren van de huidige criteria in de regelingen voor de zorgsector en zorgverzekeraars.

Lees verder +

Op verzoek van het ministerie van SZW heeft Regioplan het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ geëvalueerd.

Lees verder +
Ga naar boven