Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

SEOR heeft samen met MIR, Erasmus School of Economics en KU Leuven de eerste evaluatie uitgevoerd van de NFIA

Lees verder +

Onderzoek van SEOR in opdracht van provincie Noord-Brabant, VNO-NCW Brabant-Zeeland en Flanders Investment & Trade (FIT).

Lees verder +

Negen op de tien Nederlanders (90%) houden rekening met economische krimp in 2020

Lees verder +

Panteia kan snel gedetailleerd inzicht verschaffen in de impact van de crisis en het sentiment bij ondernemers.

Lees verder +

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Panteia onderzoek gedaan naar de economische reistijdverliezen die in 2019 veroorzaakt zijn door files op het hoofdwegennet

Lees verder +

Studenten met middeninkomenouders zijn minder goed af met het leenstelsel dan studenten uit lagere of hogere inkomensklassen

Lees verder +

Onderzoek naar de effecten en randvoorwaarden bij peerpreventie van schulden

Lees verder +

In opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart actualiseerde Panteia kostenrapportages voor de binnenvaart

Lees verder +

De studie, die in opdracht van het European Economic and Social Comittee (EESC) is uitgevoerd door Panteia, geeft een concreet inzicht in de wijze waarop de kleine detailhandel in zowel stedelijke als landelijke gebieden in de Europese Unie nieuw leven kan worden ingeblazen.

Lees verder +

Panteia heeft berekend dat de NEA-index voor taxivervoer in 2020 uitkomt op 6,7%.

Lees verder +

Uit onderzoek, dat door Panteia middels telefonische interviews is afgenomen, blijkt dat 83% van de bedrijven bereid is de regels na te leven.

Lees verder +

De inzet van betaalprofielen kan een bijdrage leveren aan maatschappelijk verantwoord incasseren. DSP deed samen met Decisio onderzoek in opdracht van het ministerie van Justie & Veiligheid.

Lees verder +

Tussen 2013 en 2018 is het aantal brouwerijen verviervoudigd. Vooral het aantal relatief kleine brouwerijen groeide de afgelopen jaren sterk.

Lees verder +

Panteia en Etil hebben in opdracht van FLOW, het O&O Fonds voor de woningcorporaties, het arbeidsmarktonderzoek 2019 uitgevoerd.

Lees verder +

In dit onderzoek is gekeken naar de mate waarin huishoudens net boven de armoedegrens moeite hebben om rond te komen.

Lees verder +
Ga naar boven