Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek van SEOR en Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder +

Wat zijn de randvoorwaarden en wat levert het op?

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd in samenwerking met KBA Nijmegen en Praktikon.

Lees verder +

Longitudinale onderzoek in het primaire onderwijs.

Lees verder +

Monitoring en evaluatie door een consortium van onderzoeksinstituten.

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd door KBA Nijmegen naar beleidsmaatregelen voor het tegengaan van segregatie in het onderwijs.

Lees verder +

Project uitgevoerd door KBA Nijmegen, Oberon, HAN University of Applied Sciences en praktijkpartners ROC A12, Graafschap College, ROC Nijmegen en RijnIJssel.

Lees verder +

Eerste meting van de voortgang van de doelstelling door Oberon, SEO en Ledoux Onderwijsonderzoek.

Lees verder +

Vierjarige evaluatie en monitoring van de Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot middelbaar beroepsonderwijs.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Lees verder +

Verkenning binnen het funderend onderwijs.

Lees verder +
Ga naar boven