Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Tussenrapport onderzoek in kader van het ZonMw-programma ‘Vakkundig aan het werk’.

Lees verder +

Wat vinden Nederlandse burgers van de toekomst van Europa?

Lees verder +

Voor de gemeente Almere en de woningcorporaties De Alliantie, GoedeStede en Ymere evalueerde RIGO het experiment 'Van Groot naar Beter'.

Lees verder +

In opdracht van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) maakte RIGO een raming van de woningbehoefte tot 2025.

Lees verder +

In opdracht van woningcorporatie Het Gooi en Omstreken is de toekomstige woningbehoefte onderzocht.

Lees verder +

RIGO verkende wat de financiële consequenties zijn van het Manifest.

Lees verder +

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van een indicatie van wat burgers en ondernemers opvalt met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte in gemeente Smallingerland.

Lees verder +

Onderzoek van I&O Research in opdracht van het Parool.

Lees verder +

Regioplan voerde in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek uit ter evaluatie van de Regeldrukagenda

Lees verder +
Ga naar boven